پست های ارسال شده در آدر سال 1384

زندگانی نخستین هدیه است،<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> عشق هدیهء دوم و ادراک هدیهء سوم زندگی.   مهربان، حالا که این ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 0 بازدید
در شبان غم تنهايی خويش، عابد چشم سخنگوی توام، من در اين تاريكی، من در اين تيره شب جانفرسا، زائر ظلمت گيسوی توام. .... شكن گيسوی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 0 بازدید
ـ  هنوز هم شبها،                                 ـ گاهی ـ                                            تا صبح،                  چشمانم با رشته ای از مرواريد ها ی خيس!                                                       ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 0 بازدید
زندگي زيباستزندگس آتشگهي ديرينه پابرجاستگر بيافروزيش رقص شعله‌اش در هر كران پيداستورنه خاموش است خاموشي گناه ماست
/ 0 نظر / 0 بازدید
صدا کن مرا صدای تو خوب استصدای تو سبزینه آن گیاه عجیبی استکه در انتهای صمیمیت حزن می روید
/ 0 نظر / 0 بازدید
چرا گرفته دلت؟ مثل اينکه تنهائي؟ چقدر هم تنها ....خيال مي کنم دچار آن رگ پنهان رنگها هستيدچار، يعني  ....                        ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 0 بازدید
سپاس تو را كه به هر انساني سپري از تنهايي بخشيده اي تا هرگز فراموشت نكند حقيقت تنهايي تويي
/ 1 نظر / 0 بازدید
دلم گرفته براي پاييزهايي که گذشتفرشته ابي آرام ميگريدديگر ديده نميشومو آرام به خط پايان نزديک ميشومروزي باران خواهد باريد... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 0 بازدید